cybeready

CybeReady מספקת מוכנות ארגונית לסייבר באמצעות שירות מנוהל שהופך את משתמש הקצה למיומן בזיהוי הודעות דואר מתחזות. ובכך מצמצם בצורה אפקטיבית את הסיכון הצפוי לארגון.

השירות מבוסס על סימולציה רציפה ומתמשכת, במסגרתה נשלחות לכלל המשתמשים הודעות דואר מתחזות,  בהתאם לתרחישי תקיפה, מותאמים לארגון. כאשר משתמש, המקבל הודעת דואר מתחזה, פותח את הקישורים, המוטמעים בה, הוא "מסומן" כגורם סיכון בדו"ח המוכנות, ומופנה לדף נחיתה, לסביבת למידה קצרה, ממוקדת התנהגות.

השירות פועל בכ- 35 ארגונים בישראל ובחו"ל החל מ 200 ועד 30,000 משתמשים, במגוון סקטורים, כולל תמיכה ב 25 שפות.

יש לך שאלה על המוצר ?

המציאות הטכנולוגית של ימינו מחייבת כל ארגון להשתמש במערכות בקרה ואבטחת סייבר.
לרשותם מגוון מאמרי מידע להעשרת הידע שיענו לכם על השאלות החשובות.

שאל אותנו על המוצר